caramelles manxons

L’origen del poble de Callús ve dels Manxons.  Els origens dels Manxons no són del tot clars: els documents més antics que n’indiquen una existència segura es remunten al segle XVIII, época que també sembla correspondre a la darrera etapa constructiva, que va mantenir-se dempeus fins el 1992. D’aquesta época també són les teules que van trobar-se en el procés d’enderrocament. Tot i que els vestigis de la tàpia no semblen remuntar-se més enllà del segle XVII, és molt probable que fossin refetes sobre d’altres estructures més antigues, d’época medieval.

El nom dels Manxons deriva de la paraula maxania, paraula que significa “vila”. L’existència dels Manxons es situa al segle XIII tot i que es troba el primer document que es fa explícit els Manxons al segle XVIII. En aquella época, els propietaris dels Manxons eren els marquesos de Palmerola, que també ho serien de Callús,fins als anys 40 del segle XX, moment en que vengueren la propietat als geramns Joan, Andreu i Josep Ferrer.

Es mostra una imatge inédita de la celebració de les Caramelles davant del portal d’entrada als Manxons als anys 70.

Colla caramellaire als Manxons. Anys 70. Fotografia d’en Marcel Gras